Ordförandens blogg

Ordförandens blogg

Om bloggen

text om bloggen

Björklund är grundlurad

LMNT i framtidenPosted by Inger Andersson och Lars Eriksson Fri, October 07, 2011 22:07:51
På Svenska Dagbladet Opinion rasar just nu en spretig debatt kring Per Acke Orstadius artikel
“Jan Björklund har blivit grundlurad”. För tillfället finns 655 kommentarer till artikeln och 17 blogginlägg som länkar till den. Det är tydligt att matematikämnet och matematikundervisningen väcker starka känslor - bland kommentatorerna finns hela skalan från matematikhatare till matematikkramare och från inbitna katederundervisare till hängivna individanpassare. Begreppet mångkulturellt samhälle får en helt ny innebörd. Matematikkramarna framstår ibland som lätt arroganta men matematikhatarna tröstar sig med att den som är duktig i matematik saknar social kompetens. Katederundervisare skäller individanpassarna för flummare och individanpassarna är övertygade om att katederundervisarna enbart undervisar för en liten strimma i mitten. Förutsättningarna för en konstruktiv debatt verkar mycket små.
Orstadius är irriterad över att matematikämnet tar så stor del av skolans totala resurser - tid och pengar. Det beror tydligen på att det finns ett antal matematiklobbyister som gjort ett strålande jobb. Ja, kanske det. När det gäller tiden tycker jag nog att det är samhällskunskapen som under hela min tid i skolan brett ut sig på de övriga ämnenas bekostnad. När jag gick på gymnasiet hade jag under de två sista åren 7 lektioner matematik i veckan och dessa lektioner var 40-45 minuter långa. Någon gång hade vi en dubbeltimma men i princip blev det var det matematik varje dag. Nu har våra elever som går sista året på NV två åttiminuterspass i veckan. (Dessutom var vi bara 8 elever i gruppen, så det var dyr undervisning.) Någon samhällskunskap hade vi inte men de sista åren döptes historieämnet om till "historia med samhällskunskap".
Jag tror för övrigt att Urban Dahllöf någon gång konstaterat att eleverna i den nioåriga grundskolan får ett lägre antal undervisningstimmar i såväl matematik som svenska än eleverna i den gamla åttaåriga folkskolan.
Något förvånar mig är att man i skoldebatter så ofta framhäver att Björklund saknar pedagogisk utbildning och undervisningserfarenhet. Ingen klagade över att Olof Palme eller Göran Persson saknade pedagogisk utbildning/undervisningserfarenhet. Överhuvudtaget anses väl inte utbildning inom eller erfarenheter från det speciella området som ett nödvändigt krav för ministerposter. Då skulle man inte kunnat flytta om ministrar som man gör. (Per Edvin Sköld t ex var handelsminister och jordbruksminister och försvarsminister.)


Inger Anderson