Ordförandens blogg

Ordförandens blogg

Om bloggen

text om bloggen

9-oktober

LMNT i framtidenPosted by Inger Andersson och Lars Eriksson Sun, October 09, 2011 18:10:08
I torsdagens (6 oktober) Svenska Dagbladet läser jag att 47 % av alla gymnasieelever i Stockholm går i en friskola. Eftersom friskolorna till huvudsakligen (om också inte enbart) satsar på studieförberedande program kan man dra slutsatsen att en minoritet av Stockholms gymnasieelever på sådana program går i en kommunal skola. Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Själv trodde jag aldrig att friskolor skulle bli särskilt populära i Sverige. Inte heller trodde jag att de skulle kunna gå med vinst och uppriktigt sagt förstår jag fortfarande inte hur det är möjligt. Även om jag kan se att den kommunala skolan på många sätt är ineffektiv tycker jag att ineffektiviteten ligger i själva systemet och friskolorna är ju en del av samma system.

När jag läser om friskolor och det fria skolvalet slår det mig att skolan inte längre är ses som ett samhälleligt projekt utan snarare som ett knippe individuella agendor. Det tycks självklart att eleven är en ”kund” och det tas för givet att föräldrarna och eleven ”vet bäst”. Men för inte så många generationer sedan tyckte många föräldrar att skolan var en onödig lyx – barnen lärde sig vad de behövde hemma på gården. De föräldrarna visste också bäst – vad som passade dem själva. Även nu förekommer det att elever är borta från skolan för att hjälpa till hemma. Att skolan är obligatorisk är inte en slump. Samhällets behov på lång sikt är inte bara summan av individernas behov på lång eller kort sikt.

För kanske tjugo år sedan hade jag en kollega som var mycket intresserad av elevdemokrati. På den tiden talade man nämligen om elevdemokrati och inte om elevinflytande. Vi diskuterade en hel del – vi hade ofta ungefär samma åsikter, men medan hon var idealistisk var jag mera cynisk. En dag sa hon lite uppgivet: ”Inger, eleverna är inte intresserade av demokrati, de är bara intresserade av att få sin vilja fram”. Kanske innebär det fria skolvalet att det har blivit lättare för den enskilde att få sin vilja fram. Att demokratiskt inom elevråd och föräldraföreningar arbeta för förbättringar som kommer alla till del ger sämre resultat än att hota att flytta till en annan skola.