Ordförandens blogg

Ordförandens blogg

Om bloggen

text om bloggen

Den eviga betygsdebatten

LMNT i framtidenPosted by Inger Anderson Mon, November 21, 2011 16:34:39

Föregående vecka har skoldebatten handlat om betygssystemet och dess tillämpning ute i skolorna. Jag har läst artiklar i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Expressen och även nätkommentarer till artiklarna. Debatten har rasat förr och många av argumenten är inte heller precis nya. När Per Acke Orstadius skriver ”Betygen har blivit till något av en helig ko, vars existens inte får ifrågasättas” är han ute och cyklar. Betygens existens ifrågasätts hela tiden. När jag gick i skolan sattes betyg från och med första terminen i första klass och eftersom tidiga betyg nu är borttagna måste väl någon ha ifrågasatt dem. De trillade liksom inte bort av sig själva.

Det som nu är nytt i debatten är dels det fria skolvalets inverkan på betygssättningen, dels ett ökat inslag av påtryckningar på lärarna. Eleverna väljer skolor som sätter höga betyg och skolorna är beroende av elevens skolpeng. Lärare som sätter IG:n blir inte direkt populära hos skolledarna. Elever med viss socioekonomisk bakgrund samt deras föräldrar anser vidare att betyg är förhandlingsbara – det kan i värsta fall bli rena nattmanglingar av betygsdiskussionerna.

För mig är betygen inte alls någon helig ko. Jag kan visst tänka mig en betygsfri skola. Men det förvånar mig att de personer som på skilda grunder kritiserar betygen och vill avskaffa dem förhåller sig så sangviniskt till andra urvalssystem. Orstadius skriver t ex:

”Eftersom betygen inte fyller några funktioner utöver urvalet, är det hög tid att låta varje utbildning utforma sina egna urvalsmetoder. Det kan då bli fråga om särskilda högskoleprov, intervjuer eller förberedande kurser med fri intagning och senare sållning.

De fördelar man därmed skulle vinna är att de lämpligaste studenterna väljs ut. Alla de resurser som nu läggs ner på de fåfänga försöken att göra betygen rättvisa, borde användas för att utveckla undervisningen i skolan i stället. Den olyckliga fokuseringen på de lätt mätbara kunskaperna i skolan skulle upphöra.”

Alltså – betyg är subjektiva och inte rättvisa, men intervjuer är inte subjektiva? En sållning efter fri intagning är inte subjektiv?

Prov i skolan innebär att man fokuserar på lätt mätbara kunskaper men den risken finns inte när det gäller särskilda högskoleprov?

Betygen gynnar elever med akademisk familjebakgrund men det kommer inte högskoleprov eller intervjuer att göra?

Betyg är stressande men andra urvalsmetoder är stressfria? Hur kul är det att bli bortsållad efter att ha påbörjat en önskad utbildning?

Vidare är det naivt att tro att ”alla de resurser som nu läggs ner på de fåfänga försöken att göra betygen rättvisa” kommer att satsas på skolan. De rimliga är väl att de överförs till högskolorna vars intagningssystem kommer att fördyras – det nuvarande är mycket billigt.

Dessutom kommer givetvis politikerna att säga. ”OK, nu slipper lärarna den jobbiga betygsättningen och därmed tillhörande dokumentation, då kan de undervisa större och fler klasser för samma lön.”

Ska man ta bort betygen måste man nog tänka till ordentligt kring högskolans antagningssystem först.